Ibilgailua jabetzan duen pertsona fisikoaren bereizgarri egoiliarra

Baldintzak

 • Gehienez 3 baimen bizileku bakoitzeko
 • Eskatzaileak udal-erroldan alta emanda egon behar du.
 • Egoitza Durangoko TAO lurralde-eremuan egon behar da
 • Ibilgailuak Durangoko Udalaren trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren erroldan alta emanda egon behar du, ordainduta eta eskatzailearen helbide berean.
 • Ibilgailuak turismoa, ibilgailu mistoa edo 3 gurpileko edo lau gurpileko ibilgailua izan behar du.

Dokumentazioa

 • Inprimaki ofiziala bete
 • Eskatzailea egiaztatzen duen NAN, egoiliar-txartela edo pasaportea, helbidea Durangoko udal- erroldarekin bat etorri behar da
 • Ibilgailuaren fitxa teknikoa
 • Zirkulazio-baimena
 • Bigarren ibilgailua bada, eskatzailearen lehen mailako aurreko/ondorengo ahaidea gidari nagusi gisa agertzen den bigarren ibilgailuaren aseguru-poliza.

Ibilgailua jabetzan duen pertsona juridikoaren bereizgarri egoiliarra

Baldintzak

 • Eskatzaileak udal-erroldan alta emanda egon behar du.
 • Egoitzak Durangoko TAO lurralde-eremuan egon behar du
 • Ibilgailuak turismoa, ibilgailu mistoa edo 3 gurpileko edo lau gurpileko ibilgailua izan behar du.
 • Ibilgailurik jabetzan ez izatea
 • Ibilgailuaren ohiko erabiltzailea dela egiaztatzea

Dokumentazioa

 • Inprimaki ofiziala bete
 • Eskatzailea egiaztatzen duen NAN, egoiliar-txartela edo pasaportea, helbidea Durangoko udal- erroldarekin bat etorri behar da
 • Ibilgailuaren fitxa teknikoa
 • Zirkulazio-baimena
 • Renting edo leasing kontratua, non eskatzailea errentari gisa agertzen den, edo enpresaren ziurtagiria, eskatzaileak ibilgailua erabilera pertsonalerako duela jasotzen duena.

Gremioa bereizteko betekizunak

Baldintzak

 • 2 baimen jarduera bakoitzeko
 • Indarrean dagoen baimena, urte naturalaren arabera
 • Etxez etxeko konponketekin, obra txikiekin edo Durangon kokatutako zerbitzu baliokideekin lotutako jarduera ekonomikoren baten udal-baimena izatea.
 • Ibilgailuak 3.500 kg edo gutxiagoko BGM izatea eta lizentziaren titularraren izenean egotea, edo renting edo leasing bidez edukitzea.
 • Ibilgailuak izaera komertziala eta errotulatua izatea.
  IVTM udal-erroldan alta emandako ibilgailua, ordainketa egunean duena.

Dokumentazioa

 • Inprimaki ofiziala bete
 • Eskatzailea egiaztatzen duen NAN, egoiliar-txartela edo pasaportea, helbidea Durangoko udal- erroldarekin bat etorri behar da
 • Ibilgailuaren fitxa teknikoa
 • Zirkulazio-baimena
 • Renting edo leasing kontratua, non eskatzailea errentari gisa agertzen den, edo enpresaren ziurtagiria, eskatzaileak ibilgailua erabilera pertsonalerako duela jasotzen duena.